Google Updates – Lugnt vatten under Corona

Google sign written in a funky font
Google sign written in a funky font

Världen står stilla och så även Google. Vi är vana vid att denna Techjätte uppdaterar sin algoritmer med så kallade ’core updates’ ungefär var tredje månad. Men nu under sommaren 2020 så har Google legat lågt och rullat ut mindre uppdateringar under de senaste månaderna. Läget har definitivt varit stabilt.

Det kanske är så att Google väljer att ha mindre updates, Istället för stora Core updates, som vanligtvis kan skaka om rankningarna. Men den senaste stora såg vi i Maj. Som en SEO byrå är det vårt jobb att hålla koll på vad det är som Google sysslar med, för att vi ska förstå hur de vill att vi förbättrar våra hemsidor.

Men helt tyst är det inte..

Google Presenterar Nytt Schema Mark-up för E-commerce

Många har väntat på att schema markup för shipping ska göras tillgängligt och när är det äntligen här. Det betyder att du som jobbar inom E-commerce kan nu tagga upp dina sidor med hur du skickar dina produkter. Nu finns det alltså mycket stöd för att göra din snippet ännu bättre med Google Schema.

Under sommaren har ännu mera schema förbättras och lagts till. Annat än product shipping så har även employeer aggregated rating lagts till.

Schema markup för aggregated rating

Vad händer här näst?

Vad som gäller nu är att hålla hårt i hatten, för snart kommer det en core update som kommer att dra strumporna av oss. Vad Google alltid försöker att göra är att förbättra sökresultaten för sina användare, så fortsätt att presentera din hemsida på bästa tänkbara sätt. Jobba på att göra ditt bästa så kommer allt att gå bra i slut ändan.

Även om det inter riktigt är så enkelt.. Ibland kan man göra alla rätt men så straffas ändå ens rankningar. Men! Om du trillar på dina rankningar så finns det SEO-hjälp att få! Hör av dig till oss så kommer vi att hjälpa dig att få tillbaka dina rankningar, och ranka ännu bättre!